Navigation Menu

Bács Trophy Bajnokság

Bács-Kiskun megye határain belül megrendezésre kerülő terepjáró tájékozódási versenysorozat, speciál pályákkal színesítve.

Hét kategóriában indulhatnak a versenyzők: Quad, Kis Normál, Nagy Normál, Open, Kis Profi, Nagy Profi, Extrém.

Évente hat helyszínen, egy éjszakai és egy nappali futamra kerül sor. A két nap összesített eredménye alapján, kategóriánként az első három helyezett kupát, míg a többi helyezett oklevelet kap.
Az évi versenysorozat végén, Díjkiosztó Gála keretein belül, szintén kategóriánként Bács Trophy Bajnokokat hirdetünk, ekkor a vándorserleg is átadásra kerül. Egymást követő három alkalommal megszerzett vándorserleg végleg a Bajnoknál marad.

A Bács Trophy Bajnokság 2006 óta minden évben már hagyományosan megrendezett, a dél-alföldi rendezők és versenyzők életébe beleégett rendezvénysorozat, melynek védjegye a megbízhatóság!

(A Bács Trophy vezetősége a 2014.évi Bács Trophy futamain engedélyezi a Quadok részvételét, normál kategóriában.)

“Bács Trophy Team”

Hivatalos oldal:

Bács Trophy

VERSENYSZABÁLYZAT

2014-es versenyszabályzat, benne az újdonságokkal!

Olvassátok , tanulmányozzátok!
B.T.Team

Bács Trophy bajnokság – Szabályzat 2014

Részvételi feltételek:

A bajnokságra nevezhet bármely 18. életévét betöltött személy,

– aki elfogadja a Bács Trophy Bajnokság szabályzatát,

– nevezését a szervezők elfogadták,

– befizette a nevezési díjat, melynek összege: 18.000 Ft.

A futamra a gépjármű vezetője vagy navigátora nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget az általa vagy gépjárműve által okozott kárért, melyet a nevezési lap aláírásával hitelesít, valamint elfogadja a kategória besorolást. Más nevében nevezni szigorúan tilos! Ha a versenyző még nem töltötte be a 18. életévét, a nevezéshez írásos szülői felelősségvállaló nyilatkozat szükséges!

A gépátvételre külön erre a célra elkerített helyen kerül sor, itt kerül meghatározásra a kategória besorolás. A műszakilag nem megfelelő járművek nevezését a rendezőknek vissza kell utasítaniuk. Pl.: hibás fék, biztonsági berendezések hiánya, hibás kormánymű, … stb.

Nevezés csak a sikeres gépátvétel után lehetséges, és a rajtsorrend sorsolás megkezdéséig lehet. Akinek bármely okból nem sikerült a rajtsorrend húzásig nevezni, megkésett nevezést elfogadunk az utolsó autó elrajtolásáig, de ebben az esetben a versenyző a sorsolásba nem kerül bele, utolsóként indul.

A járműben annyi utas ülhet, amennyi a forgalmiban engedélyezett vagy amennyi a rögzített, biztonsági övvel ellátott ülések száma.

Rajtsorrend:

Az éjszakai futamra sorsolás útján, a nappali futamra az éjszakai futam beérkezési sorrendje alapján kétpercenkénti indulással kerül sor. Ha valaki lekési a rajtidejét, 100 hp, a mezőny végéről indul (saját kategóriájában), de a rajtideje a saját rajtidejétől számít, nem attól, amikor valójában elindul. Az első gépkocsi indulási ideje a verseny szervezői által a sorsolás végén kihirdetett időpont.

A trophy terepjáró gépjárművek ügyességi-tájékozódási versenye.

A trophyn itinerrel jelölt útvonalat kell teljesíteni, ellenőrző, kontroll pontok (kp-k) felkutatásával, speciál szakaszok és teljesítmény kontroll pontok (TKP-k) teljesítésével. A kp-k a menetirány szerinti jobb oldalon, az út szélétől maximum 2 m-re, a talajtól minimum 50 cm és maximum 300 cm között, jól látható, jól rögzített állapotban találhatók; jó útvonalon haladva észlelhetők.

Kategóriák:

Quad, Kis Normál, Nagy Normál, Open, Kis Profi, Nagy Profi, Extrém

A kategóriába sorolást a rendező dönti el a gépátvétel során!

Kategóriát és járművet csak helyszínenként lehet váltani.

Műszaki feltételek:

– jól működő üzemi fék és rögzítő fék,

– megfelelően működő kormányszerkezet,

– nyitott (ponyvás) autóban bukókeret (profi, extrém kategóriában a zárt autóban is),

– biztonsági öv,

– világítás (féklámpa),

– akkurögzítés,

– vonószem elöl, hátul,

– tűzoltó készülék,

– Eü. doboz.

Hibák és pontozás:

A biztonsági öv használata a túra teljes időtartama alatt kötelező, használatát a rendezők ellenőrizhetik. Az a versenyző, aki nem használja a biztonsági övet, az útvonalon 100 hibapont, a speciálban 1000 hibapont büntetésben részesül.

A teljes útvonalon a szintidő 10 km/h átlag sebességgel számított menetidő, ezen belüli célba érkezés 0 hibapont, szintidőn túl percenként 1 hibapont,

Kp-k elhagyása, helytelen sorrendben vagy nem megfelelő helyre történő bepecsételése 100 hibapont.

A célvonalat (rajtdobogót) önerőből kell teljesítenie a versenyzőknek. Nem teljesítés esetén a nap nem teljesítettnek minősül, menetlevele nem értékelhető, és bajnoki pontot nem szerezhet.

A versenyző köteles a célvonal átlépése után a menetlevelét leadni a versenyirodán.

A nappali futam menetlevelének leadási határideje az utolsó beérkezett autót követő 10. perc.

A késve leadott, olvashatatlan menetleveleket nem értékeljük.

Bajnoki pontot csak mindkét nap teljesítésével lehet szerezni (végig vezetett menetlevél leadása után).

Az útvonalat teljesíteni kell a rajttól a célig. Segítséget igénybe vehet az aktuális versenyen nevezett versenyzőtől.

A menetlevél harmadik személyre nem átruházható, ellenkező esetben a versenyző kizárással sújtható.

Kapukarós speciálban a jelölt karó bal kéz felé kell, hogy essen. Nem teljesítés esetén 100 hibapont. A célkaró teljesítése után pályajavításra lehetőség nincs.

TKP:

Teljesítmény Kontrol Pont

– A versenyrendező az útvonalon TKP-t jelölhet ki, mely az útvonal része; nem kötelező körbeszalagozni, viszont az itinerben vagy a feladat kezdetekor a területen jelölni kell.

– Időkiírás torlódás esetén sincs.

– A TKP-k teljesítését pályabíró igazolhatja.

– A feladat teljesítése alatt a szintidő nem áll meg. A feladatnak szakaszideje nincs megadva, értékelése során csak a nem teljesítésért jár hibapont.

– Bármilyen módon teljesíthető (csörlőzve vagy egymást segítve).

– Nem teljesítése 200 HP.

Óvás:

Kizárólag a saját kategóriában induló versenyző versenyautója ellen lehet benyújtani óvást az eredmény kifüggesztésétől az eredményhirdetésig a rendezőséghez. Az óvás díja 18.000 Ft, mely jogos óvás esetén visszajár. Csoportos óvás nem fogadható el. Az óvást a versenysorozat vezetősége bírálja el.

Általános speciál szakasz szabályok:

Minden helyszínen a főrendező köteles betartani és betartatni a Bács Trophy szabályzatát, vitás kérdésekben az ő döntését fogadjuk el.

A speciál szakaszok szalaggal körülhatárolt, itinerben jelölt útvonalszakaszok, ahol a versenyzők pályában eltöltött ideje mérésre kerül.

A speciál szakaszokban a versenyzőnek a szalagok között úgy kell végigmennie, hogy a szalagot ne szakítsa el, illetve a karókat ne döntse ki.

A speciálban eltöltött idő (spec. idő) a pályabíró által sípszóval indított és sípszóval megállított idő.

A speciál szakaszban csak és kizárólag a versenyző és navigátora tartózkodhat a gépjárműben.

A speciálra várakozáskor a szintidőt megállítjuk, ekkor a menetlevelet le kell adni a bírónak. A bíró a leadott menetlevek sorrendjében szólítja a versenyzőket a speciálba. Ha 10 percen belül nem kezdi meg a speciált: 1000 hibapont. A speciál szakaszt csak önerővel kezdheti el a versenyző. Bukósisak használata minden kategóriában kötelező a speciálokban. Hiánya, levétele 1000 hibapont.

A pálya megkezdése előtt a navigátor dönti el, hogy a gépjárműből irányítja a vezetőt vagy kívülről. A navigátor nem mehet be előre a pályába, és a segédeszközöket sem helyezheti el! A speciál végeztével az idő azonnal visszaírandó!

Speciál kihagyása 1000 hibapont.

Speciál szakasz felosztása: 400, 300, 200, 100, 0 hibapont, ha a hibapontot jelölő karót az autó teljes terjedelmével áthaladva teljesítette.

A speciál szakaszt érkezési sorrendben kell teljesíteni, ha nem tudja megkezdeni, az nem teljesített szakasznak minősül, 1000 hibapont; ha elkezdi, de nem jut el a 400-as karóig 900 hibapont.

A speciálban eltöltött időt rögzítjük.

A speciálban elért büntetőpontok és hibapontok összege adja a speciál teljes hibapontját.

Verseny közben a speciál szakaszt semmilyen eszközzel nem lehet átalakítani, szalaghoz, karóhoz mindkét versenyzőnek szándékosan, előnyszerzés céljából tilos hozzáérni, ellenkező esetben 500 hibapont!

A karó akkor számít kidöntöttnek, ha két pontja érinti a talajt, vagy ha láthatóan keresztül mentek rajta.

Pályaelhagyás, ha az autó több mint 50%-a a szalagon kívülre vagy annak eredeti vonalán kívülre kerül. Pályaelhagyáskor az adott szakasz hibapontja és az esetleges karó-szalag hiba összege adja a pálya eredményét.

A feladatok állagának védelme, az egyenlő küzdelem biztosítása:

A szakaszon belül (kivéve extrém kategória) minden versenyző 3-szor próbálkozhat az adott akadály leküzdésével. Próbálkozásnak nem minősül az autó irányba állítása (pozicionálása).

Minden próbálkozást a rendező hangos számolással tudat mind a versenyzővel, mind a nézőkkel.

Három eredménytelen próbálkozás után a rendező leállítja a feladat teljesítését, és pontozással értékeli az adott helyen a versenyző teljesítményét.

A speciál szakasz végét a vezetőbíró sípszóval jelzi. Ekkor a résztvevőnek a legrövidebb úton el kell hagynia a pályát, s átveheti pontozólapját.

Minden versenyző köteles megismerni a versenyszabályzatot, s ennek alapján sportszerűen versenyezni.

A vitás kérdések tisztázása érdekében minden versenybíró köteles magánál tartani 1 példányt a szabályzatból. A felmerülő problémákat a helyszínen kell tisztázni! Utólagos felszólalásokat a rendezőség nem fogad el.

Quad Kategória:

Normál kategória vonatkozik a Quad kategóriában induló versenyzőkre. Normál itiner, normál útvonal, KP és pontozás a normál kategóriának megfelelően.

Nevezési korhatár 14-18 éves korig szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 14 éves kor alatt nem nevezhetek.

Nevezési díj: a mindenkori nevezési díj fele. A nevezési díjban foglalt étkezés 1 főre értendő.

Az quadok autók előtt rajtolnak.

Védőfelszerelés használata kötelező! (bukósisak, kesztyű, csizma, protektor)

Első és hátsó világítás kötelező!

Helyszínenként az első három helyezett díjazva lesz

4 legjobb eredmény alapján Bács Trophy Bajnokot hirdetünk (díjkiosztó gálán)

A teljes Bács-Trophy szabályat vonatkozik a Quad kategóriára is. Annak be nem tartása kizárást von maga után!

Kategória besorolási feltételek NORMÁL kategória (kicsi, nagy):

A gyáritól eltérő és megengedett módosítások:

– Karosszéria, motor

Lökhárítók elhagyhatóak és cserélhetőek, de a karosszéria nem változtatható. Csak a gyári eredeti vagy azzal megegyező motor megengedett. Minimum 3 pontos biztonsági öv kötelező.

– Futómű

Emelés rugókengyellel, rugónyolcassal, íveléssel vagy “pogácsával”, illetve rugócserével megengedett; ezen kívül a kasztni emelése is megengedett. Az emelések mértéke összesen nem lehet több 10 cm-nél. Az eredeti rugózási rendszer nem alakítható át (torzió spirálra, laprugó spirálra, …stb.). Szervo kormány beépíthető, de áttétel módosító, gyorsító nem megengedett! Nyomtáv szélesítő pogácsa alkalmazható, max. 30 mm oldalanként.

A fékek dobfékről tárcsafékre átalakíthatóak. Csak a gyárilag beépített difizár használható! Utólag beszerelt difizár, sarokfék, osztott fékek, hegesztett difi, stb. nem megengedett.

A laprugó híd fölé rakása nem megengedett!

– Gumik

Verseny abroncsok használata tilos (Simex, Bogger, Silverstone, Traktor, stb., és ezek utánzatai)! Maximum megengedett mintázat az ún. MT minta. A kereskedelemben kapható nem futózott minták, továbbá a futózott gumik közül a következők: Pápai fenyő, Ficsór kobra, Country 2000, Puma. Az itt nem említett mintákat a rendező a helyszínen sorolja kategóriába.

Kicsi normál: 75 cm kerékátmérő alatt, max. 230 cm tengelytáv

Nagy normál: 83 cm kerékátmérő alatt, 230 cm tengelytáv felett

Speciál szakasz szabályok NORMÁL kategória (kicsi, nagy):

A pálya megkezdése előtt a navigátor dönti el, hogy a gépjárműből irányítja a vezetőt vagy kívülről. Ha kiszáll, nem érhet az autóhoz, és nem szállhat vissza. Speciál szakasz teljesítése 3 próbálkozás akcióhelyenként, a harmadik próbálkozást a bíró sípszóval jelzi, a versenyző megkapja a megfelelő pályaszakasz hibapontját. Semmilyen külső segítség vagy segédeszköz használata nem engedélyezett.

Speciál szakasz szintidő 10 perc

Karódöntés 100 hibapont (ha a karó bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – eldől, eltörik míg a versenyző a pályában tartózkodik), szalagszakítás 200 hibapont (ha a szalag bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – elszakad, míg a versenyző a pályában tartózkodik).

Kategória besorolási feltételek OPEN kategória:

Gumiméret max.83 cm

Nem megengedett módosítások:

sarokfék,

portálhíd,

négykerék kormányzás,

szintszabályozó,

csörlőhasználat,

Speciál szakasz szabályok OPEN kategória:

A pálya megkezdése előtt a navigátor dönti el, hogy a gépjárműből irányítja a vezetőt vagy kívülről. Ha kiszáll, nem érhet az autóhoz, és nem szállhat vissza. Speciál szakasz teljesítése 3 próbálkozás akcióhelyenként, a harmadik próbálkozást a bíró sípszóval jelzi, a versenyző megkapja a megfelelő pályaszakasz hibapontját. Semmilyen külső segítség vagy segédeszköz használata nem engedélyezett.

Speciál szakasz szintidő 10 perc

Karódöntés 100 hibapont (ha a karó bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – eldől, eltörik míg a versenyző a pályában tartózkodik), szalagszakítás 200 hibapont (ha a szalag bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – elszakad, míg a versenyző a pályában tartózkodik.

Kategória besorolási feltételek PROFI kategória (kicsi, nagy)

Bármilyen átalakítás megengedett, az alábbi kritériumoknak megfelelően:

Kicsi profi: max. kerékátmérő 83 cm,(33”) max. 230 cm tengelytáv

Nagy profi: max. kerékátmérő 88 cm,(35”), 230 cm tengelytáv felett

Portál híd, 4 kerék kormányzás, szint szabályzó nem megengedett!

Biztonsági bukókeret és minimum négypontos biztonsági öv használata kötelező!

Speciál szabályok PROFI kategória (kicsi, nagy):

Szalagszakítás 200 hibapont, ha a szalag bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – elszakad, míg a versenyző a pályában tartózkodik. Karódöntés 100 hibapont, ha a karó bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – eldől, eltörik míg a versenyző a pályában tartózkodik.

Csörlőzés kötésenként 30 másodperc. Csörlőzéshez favédő heveder használata kötelező. Speciál szakasz teljesítése profi kategóriában 3 próbálkozás (csörlőzéssel együtt összesen). A 3. próbálkozás után nem tolathat, nem pozícionálhat, nem guríthatja vissza autóját, hanem csörlő segítségével küzdheti le az akcióhelyet. Ellenkező esetben az adott szakaszon a pályabíró megállítja a versenyzőt, pontozással értékeli az addigi teljesítményét. Ezt követően a versenyző úgy köteles elhagyni a speciált, hogy nem rongálja a pályát. Csörlőzés közben, ha a kötél kidönti a karót, vagy elszakítja a szalagot, az nem hiba, viszont a kidöntött karó talppontján és a szalag eredeti vonalán áthaladni tilos! Ásni, pályát átalakítani tilos! Csörlőn kívül más segédeszköz használata tilos! Speciál szakasz szintidő 10 perc.

Segédeszköz használata pályakizárással jár, az elért szakasz pontozásával!

Kategória besorolási feltételek EXTRÉM kategória:

Kerékméret max. 120 cm. Bukókeret és minimum négy pontos biztonsági öv használata kötelező! A gépjárműben lévő valamennyi felszerelés használható (hólánc, hi jack, homokvas, eke, stb.). Max. 2 db homokvas használható. Összehajtható, széthúzható, stb. nem megengedett.

Speciál szabályok EXTRÉM kategória:

Szalagszakítás 200 hibapont, ha a szalag bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – elszakad, míg a versenyző a pályában tartózkodik. Karódöntés 100 hibapont, ha a karó bármilyen okból – felrepülő kő, sár, leeső faág, kipufogó hője, …stb. – eldől, eltörik míg a versenyző a pályában tartózkodik.

Csörlőzés kötésenként 100 hibapont. Fordítócsigával megkezdett csörlőzés egy kötésnek minősül, ha az autóra köti vissza. Fordítócsiga bekötése új kötésnek minősül. Bármely esetben, ha a fordítócsigát irányváltoztatásra használja, az külön kötésnek számít. Csörlőzéshez favédő heveder használata kötelező. Csörlőzés közben, ha a kötél kidönti a karót, vagy elszakítja a szalagot, az nem hiba, viszont a kidöntött karó talppontján és a szalag eredeti vonalán áthaladni tilos! Ásni, pályát átalakítani tilos!

Speciál szakasz szintidő 20 perc. A speciál szakasz feladása az adott szakasz hibapontja + 100hp + teljes idő.

A bajnokság pontozása:

A futamokon szerzett helyezések az alábbi pontozási rend szerint kerülnek értékelésre:

 • 1. hely 30 pont
 • 9. hely 15 pont
 • 17. hely 7 pont
 • 2. hely 25 pont
 • 10. hely 14 pont
 • 18. hely 6 pont
 • 3. hely 22 pont
 • 11. hely 13 pont
 • 19. hely 5 pont
 • 4. hely 20 pont
 • 12. hely 12 pont
 • 20. hely 4 pont
 • 5. hely 19 pont
 • 13. hely 11 pont
 • 21.hely 3 pont
 • 6. hely 18 pont
 • 14. hely 10 pont
 • 22. hely 2 pont
 • 7. hely 17 pont
 • 15. hely 9 pont
 • 23. hely 1 pont
 • 8. hely 16 pont
 • 16. hely 8 pont
 • 24. helytől 0 pont

A bajnokság hat futamból áll. Kategória győztes az a résztvevő, aki a számára értékelt négy futamon a legtöbb pontot érte el. Holtverseny esetén az azonos helyszínen az egymás ellen elért eredmények számítanak, továbbá a speciálban eltöltött összes idő.

Helyszínenként és kategóriánként az első három helyezett serleget, a többiek oklevelet kapnak. A sorozat végén Bács Trophy bajnokokat hirdetünk, vándorserleg és más ajándékok átadásával.

Az egymást követő három alkalommal megszerzett serleg végleg a bajnoknál marad.

A résztvevők bizonyos időre eltilthatók a bajnokságtól, ha magatartásukkal, állapotukkal, a rendezőség bármely tagjára, versenybíróra, annak munkájára tett sportszerűtlen, sértő kijelentésükkel akadályozzák a rendezvény eredményes lebonyolítását.

Agresszív, másokat sértő, illetve felelőtlen, mások testi épségét és értékeit veszélyeztető magatartás és a Bács Trophy Bajnokság szellemiségével ellentétes viselkedés a versenyből való időleges vagy végleges kizárást vonhatja maga után.